U 1188 RH
DTD - protišmyk
Skladový program
Protišmykové dosky sa vyrábajú iba vo formáte 2750 x 2050 x 16mm.
Oblasť použitia: používajú sa všade tam, kde je nutné obmedziť šmýkanie predmetov a kde je súčastne požadovaný aj dekoračný vzhľad - dná zásuviek, dná otočných košov, karavany, dná kontajnerov
Span 140 RH
Span 140 RH
U 1188 RH
Cenník DTD protišmyková  - stiahnete tu
Skladové legendy Stolar coop - stiahnete tu