Doprava materiálu

PRAVIDELNÉ ROZVOZY DO VYBRANÝCH REGIÓNOV

• rozvozy materiálov zabezpečujeme pomocou zmluvných prepravcov. K dispozícii máme stále dva nákladné automobily s nosnosťami 6 ton, ktoré sú pravidelne 5 dní v týždni na rozvoze

• objednávky na pravidelné rozvozy je nutné zadávať min.24 hodín pred rozvozom max.do 11.00 hodiny

• kupujúci je povinný zabezpečiť si vykládku materiálu

• v prípade, že na pravidelný rozvozový deň pripadá štátny sviatok  je potrebné si telefonicky preveriť, na ktorý deň sa rozvoz presúva

CENNÍK DOPRAVY V RÁMCI SR

 

 

 

 

Vzdialenosť

 

 

Cena bez DPH

 

do 20 km

 

10,00 €

do 60 km

 

16,60 €

do 100 km

 

26,60 €

nad 100 km

 

cena sa stanovuje individuálne

 

 

 

           

• pri komplikovaných rozvozoch s kombináciou väčších hmotností, väčších vzdialeností a veľkým počtom vykládok si firma Stolar coop,s.r.o. vyhradzuje právo individuálne zmeniť cenu dopravy po dohode so zákazníkom

NEPRAVIDELNÉ ROZVOZY

• mimo pravidelných rozvozových dní vieme zabezpečiť dovoz materiálu nákladnými autami s nosnosťami od 1,2 - 12 ton. V takýchto prípadoch sa cena aj čas nakládky a vykládky dohoduje individuálne. To isté platí aj pre regióny, kde nevozíme pravidelne.

VLASTNÉ ODBERY MATERIÁLOV

• materiál na vlastná odvoz je možné odobrať zo skladu Stolar coop,s.r.o. PUKANEC výlučne v doobedňajších hodinách a to max.do 11.30 hod. Odobrať materiál v poobedňajších hodinách je možné len vtedy, že tento materiál bude nahlásený dopredu